top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Taraflar ve Tanımlar

1.1. İşbu Mesafeli Satım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) “SİPARİŞ ADRESİ” adresinde mukim “ALICI” veya “TÜKETİCİ” ile “…” adresinde mukim “Melis Gökalp” (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

1.2. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme’nin devamında ayrı ayrı Taraf ve birlikte anıldıklarında Taraflar olarak anılacaktır.

1.3. İşbu Sözleşme’de geçen internet sitesi ibaresi, “…” adresini, ürün ibaresi, internet sitesinde satışa sunulan ve satışa hazır nitelikte sergilenen ürünleri ifade eder. İşbu Sözleşme’de geçen diğer ibareler işbu Sözleşme ve Kanun’daki anlam ve karşılıkları dikkate alınarak yorumlanır.

Madde 2: Sözleşme’nin Konusu

2.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın gerçekleştirdiği ürün siparişi çerçevesinde, SATICI tarafından ürünün teslimi, teslim edilen ürünlerin ALICI tarafından kontrolü ve ödeme koşulları ile netice itibariyle tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi maksadıyla akdedilmiştir.

Madde 3: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Ürününün kargoya verilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

3.2. İade Prosedürü: ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

3.2.1. Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Kart ile alınmış mal iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICI'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. SATICI Bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

3.3. Teslimat adresi, ALICI’nın işbu Sözleşme’nin 1.1.maddesinde yer alan kendisine ait adresini veya www.melisgokalp.com.tr internet sitesi üzerinden belirtmiş olduğu ve ürünün teslimini talep ettiği üçüncü kişiye ait adresi ifade eder.

3.4. ALICI, wwwmelisgokalp.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.5. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3.6. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.7. SATICI, sözleşme konusu ürünün internet sitesinde yer aldığı şekliyle; sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin kredi kartı/banka kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş ve Sözleşme ilişkisi kurulmamış kabul edilir. Bu konuya ilişkin temerrüt hükümleri saklıdır.

3.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine/üçüncü kişiye teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya eksiksiz şekilde, gönderildiği gibi iade edilmesi zorunludur.

3.9. Ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) olması halinde veya garanti kapsamında (garantinin ayrıca taahhüt edilmesi gerekmektedir) ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

3.10. 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için SATICI tarafından gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra ürün ile birlikte faturanın SATICI’ya geri gönderilmesi gerekmektedir. Cayma haline ilişkin talep edilecek talep formu hükümleri saklıdır.

3.11. ALICI’nın satışa konu ürüne ve/veya sipariş ile ilgili herhangi bir konuda şikayetinin bulunması halinde bunu internet sitesi üzerinden SATICI’ya iletebilir. SATICI, en kısa ve makul süre içerisinde, şikayetler hakkında değerlendirme yapacaktır.

3.12. Sözleşme kapsamında ürün bazında herhangi bir taksit uygulaması sunulamamaktadır.

3.13. Ayrıca, kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan ALICI’ya sağlanması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

3.14. Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeli, ödeme şekli ilgili Kampanya Şartlarında ve/veya Ürün Açıklamalarında belirtilecek olup, bu bedele satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar ALICI tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, toplam bedelin ALICI tarafından SATICI’ya ödenmesi ve resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

3.15. ALICI; internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.16. ALICI; işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.17. ALICI’nın satış bedelini ödemede temerrüde düşmesi halinde, sözleşme bedeline yıllık %13,5 faiz uygulanacağı hususunda taraflar mutabıktır. ALICI, ayrıcı temerrüdü nedeniyle SATICI nezdinde oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Sözleşme’ye göre ödenmesi gereken bedel anında muaccel olup ödenmesi gerektiğinden temerrüt, herhangi bir ihtara ve bildirime gerek kalmaksızın söz konusu olur.

Madde 4: Cayma Hakkı

4.1. ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

4.1.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

4.1.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

4.1.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

4.1.4. Cayma bildirimi cayma hakkı süresi içerisinde www.melisgokalp.com internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

4.2. Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı, sipariş edilen ürünün SATICI’ya teslim edildiği kargo firmasıdır.

4.3. Cayma hakkının kullanılması halinde;

4.3.1. 3.kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

4.3.2. İade formu,

4.3.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma bildiriminden itibaren 10 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

4.4. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.5. Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında SATICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

4.6. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

4.6.1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

4.6.2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

4.6.3. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

4.6.4. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifası kabul edilen mallara ilişkin sözleşmeler.
4.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

4.8. Bu hususta hüküm bulunmayan hallerde, 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Satışlar Yönetmeliği uygulanır.

Madde 5: Kargo Ücreti

5.1. Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti, ürün fiyatına dahil değildir.

5.2. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir.

5.3. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 6: Satış Bedeli

6.1. İnternet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde satış fiyatı değişiklik gösterebilir. SATICI, ürün fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. SATICI, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını ve fiyatı hatalı gösterilen siparişlere ilişkin bakiye tutarı isteme hakkını saklı tutar.

Madde 7: Çeşitli, Son Hükümler ve Yürürlük

7.1. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

7.2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere işbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

7.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak Damga Vergisi, ALICI tarafından ödenecektir.

bottom of page